Bokförsäljning

Genom ditt medlemskap i föreningen får du köpa Iustusböcker till rabatterade priser. Böckerna finns att köpa på Jontes stuga. Har du frågor om bokförsäljningen så kontakta bokförmannen på bok@jf-uppsala.se.
 
 

PRISLISTA KURSLITTERATUR – VT 2018

Svensk Lag 2018   670 kr
Red: Lindblom och Nordback

Att skriva juridik : regler och råd (NY UPPLAGA)   150 kr
Jensen & Rylander, 6 uppl

TERMINSKURS 1

An Introduction to the European Convention on Human Rights   270 kr
Cameron, 7 uppl 

Komparativ konstitutionell rätt   380 kr
Cornell, 2 uppl

Tolkning och tillämpning   230 kr
Samuelsson, 2 uppl

 Författning i utveckling – tjugo studier kring Sveriges författning   250 kr
Sterzel. Ej obligatorisk, ej tillåten på tentamen

TERMINSKURS 2

Hyra, arrende, bostadsrätt   320 kr
Björkdahl, 1 uppl            

Köprätt : och annan kontraktsrätt   380 kr
Håstad, 6 uppl 

Anställningsförhållandet   370 kr
Källström & Malmberg, 4 uppl 

Den kollektiva arbetsrätten   190 kr
Källström & Malmberg, 1 uppl

Tolkning och tillämpning   230 kr
Samuelsson, 2 uppl

TERMINSKURS 3

Äktenskap, samboende, partnerskap   340 kr
Agell & Brattström, 5 uppl

Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap   280 kr
Brattström & Singer, 4 uppl

Köprätt : och annan kontraktsrätt   380 kr
Håstad, 6 uppl

Panträtt i fast egendom   310 kr
Jensen, 10 uppl

Barns rätt (NY FÖR VT18)   220 kr
Singer, 1 uppl

Sakrättens fyra huvudfall   210 kr
Zetterström, 4 uppl

TERMINSKURS 4

Internationell straffrätt   220 kr
Asp, 2 uppl

Kriminalrättens grunder   470 kr
Asp, Ulväng, Jareborg, 2 uppl

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten   430 kr
Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl

Brotten mot allmänheten och staten   360 kr
Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl

Repetitionskompendium i processrätt   200 kr
Bylund, 8 uppl. Ej obligatorisk

TERMINSKURS 5

Basics of international taxation   170 kr
Berglund & Cejie, 1 uppl

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt   440 kr
Eklund & Stattin, 2 uppl

Kapitalmarknadsrätt   270 kr
Eklund & Stattin, 1 uppl

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt   250 kr
Red: Stattin, 4 uppl

Övningar i skatterätt (OBS NY UPPLAGA I MARS!)   260 kr
Hiort af Ornäs Leijon & Kristoffersson, 24 uppl. Ej obligatorisk


TERMINSKURS 6

Kommunen och lagen : en introduktion (NY UPPLAGA)   160 kr
Björkman & Lundin, 6 uppl

Makt, myndighet, människa (NY UPPLAGA)   330 kr
Lerwall, 3 uppl

Offentligrättsliga principer   260 kr
Red: Marcusson, 3 uppl


ÖVRIG LITTERATUR
Juridikens begrepp   260 kr
Melin, 5 uppl

Civilprocessen   590 kr
Lindell, 4 uppl

Allmänt och hemligt   100 kr
Höök, 1 uppl

 

Kalender

Mottagningstid
14 november 2018
Mottagningstid
15 november 2018
Mottagningstid
19 november 2018
Alla evenemang

Nyheter

Intervju med avgående styrelsemedlemmar
8 november 2018
Juridiska föreningen kallar till novemberstämma
4 november 2018
Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster
27 september 2018
Alla nyheter