Bokförsäljning

Genom ditt medlemskap i föreningen får du köpa Iustusböcker till rabatterade priser. Böckerna finns att köpa på Jontes stuga. Har du frågor om bokförsäljningen så kontakta bokförmannen på bok@jf-uppsala.se.
 
 

PRISLISTA KURSLITTERATUR – VT 2017

TERMINSKURS 1
An introduction to the European Convention on Human Rights  270 kr
Iain Cameron

Komparativ konstitutionell rätt    380 kr
Anna Cornell

TERMINSKURS 2
Fordran och skuld    340 kr
Mellqvist och Persson

Tolkning och tillämpning  230 kr
Samuelsson och Melander

TERMINSKURS 3
Äktenskap, samboende, partnerskap    350 kr
Agell och Brattström

Rätt arv    280 kr
Brattström och Singer

Panträtt i fast egendom   310 kr
Ulf Jensen

Sakrättens fyra huvudfall    210 kr
Stefan Zetterström

TERMINSKURS 4
Kriminalrättens grunder    470 kr
Asp, Ulväng, Jareborg

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten    430 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng

Brotten mot allmänheten och staten   360 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng

Internationell straffrätt    220 kr
Petter Asp

Repetitionskompendium i processrätt    200 kr
Torleif Bylund

TERMINSKURS 5
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt    445 kr
Eklund och Stattin

Kapitalmarknadsrätt    270 kr
Eklund och Stattin

Basics of International Taxation   170 kr
Berglund och Cejie

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt    220 kr
Redaktör: Daniel Stattin

Övningar i skatterätt    260 kr
Hjort af Ornäs Leijon och Kristoffersson

TERSMINSKURS 6
Kommunen och lagen    150 kr
Björkman och Lundin

Offentligrättsliga principer    250 kr
Lena Marcusson

Makt, myndighet, människa    325 kr
Lotta Lerwall

FÖRDJUPNINGSKURSER ELLER ANVÄNDS PÅ FLERA TERMINER
Att skriva juridik: regler och råd    150 kr
Jensen, Lindblom och Rylander

Köprätt – och annan kontraktsrätt    380 kr
Torgny Håstad

Civilprocessen – rättegång samt skiljeförfarande och medling   595 kr
Bengt Lindell

Juridikens Begrepp   265 kr
Melin

Svensk Lag 2017
Redaktörer: Lindblom och Nordback

Kalender

Bokbytardagarna
27 augusti 2017
Reccegasquen
2 september 2017
Reccebrunch
3 september 2017
Alla evenemang

Nyheter

Grattis till antagningen HT17!
13 juli 2017
Ny hemsida!
30 juni 2017
Juridiska föreningen blir studentkår!
22 februari 2016
Alla nyheter