Engagera dig!

Som engagerad får du möjlighet att lära känna personer från olika terminer på juristprogrammet och det är ett bra sätt att få lite paus och omväxling i plugget. Det går att engagera sig under kortare tid, exempelvis som funktionär under Recceveckan eller som skribent i Press Judicata. Det går även att engagera sig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren.

Engagera dig, du kommer inte att ångra dig!

Centrala uppdrag

De centrala uppdragen tillsätts av Kårsamverkan, vilket är ett samarbete mellan studentkårerna vid Uppsala Universitet. Posterna tillsätts oftast löpande, varför det är väldigt enkelt att söka. 

Lediga poster

Centrala uppdrag

3 representanter till U4 i Gent. Meriterande är om du har kunskap om hållbarhet, internationalisering, välmående och campus management. 

3 ledamöter till Samverkansrådet (senast 11:e september)

Ansök till posterna genom att maila ordf@jf-uppsala.se. Skriv namn, termin samt en kort beskrivning om varför du söker posten. Har du något tidigare engagemang inom universitetet eller annat som kan vara av vikt? Skriv det också!

Interna uppdrag

Ickeutskottsbunden verksamhet

1 Ordförande för valberedningen
2 Ledamot av valberedningen

Administrativa utskottet

1 IT-förman
1 Bokmästare (tidigare bokförman)

Kommunikationsutskottet

1 PR-assistent
2 Fotografer

Studierådet

1 Vice ordförande för studierådet

Sociala utskottet

1 Vice recceförman VT18
2 Recceassistenter VT18
2 SJM-ansvarig
1 Husmästare
9 Klubbverkare

Valberedning

Om du bestämmer dig att engagera dig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren är det valberedningen som kommer att guida dig igenom processen, och även kommer att leda processen fram till stämman. Ungefär en månad innan stämman kommer valberedningen att publicera ett kontaktformulär via kårens informationskanaler. Allt du behöver göra är att fylla i kontaktformuläret, för att några dagar senare bli kallad till en intervju. Intervjun tar olika lång tid beroende på vilket ämbete du söker. 

Efter intervjufasen kommer valberedningen att nominera personer till varje post. Den nominerade personen är den person som valberedningen anser mest lämpad till den specifika ämbetsmannaposten. Valberedningens nominering är inte bindande, utan stämman och kårens medlemmar får och kan rösta fritt. Innan stämman hålls måste valberedningen publicera nomineringarna.

Stämma

Nästa steg efter valberedningens intervjuer och nomineringar är själva stämman. Stämman är kårens högst beslutande organ och ordinarie stämma hålls två gånger per år, men normalt är att två extra stämmor hålls. Det är stämman som beslutar om till exemepel alla ämbetsmannaval. Alla medlemmar i kåren har röst- och yttranderätt, men måste närvara på stämman för att kunna använda sig av denna rätt. 

Vid personval är det alltid sluten votering om det är fler sökande än lediga poster. Annars är praxis proklamation via acklamation, vilket innebär att de närvarande säger ”Ja”. Om det anses vara en majoritet som säger ”Ja”, är personerna valda.

Det går även alldeles utmärkt att spontanansöka till en post på stämman. Detta innebär att du kan komma till stämman och söka en post, trots att du inte har gått igenom valberedningen. Värt att komma ihåg är också att valberedningens nominering inte är bindande.

Fyllnadsval

Om en ämbetsmannapost blir vakantsatt under en ämbetsmannaperiod eller inte blir tillsatt efter en stämma ger stämman styrelsen kompetens att fyllnadsvälja de vakanta posterna. Det går till på ungefär samma sätt som det normala förfarandet, det vill säga att valberedningen lyser och bereder posterna, för att sedan lämna en nominering. Det som skiljer sig är att det är styrelsen som sedan väljer ämbetsmännen. Dessa poster blir dock endast valda fram till nästa stämma, trots att ämbetsperioden i sig inte har gått ut.

Kortare engagemang

De kortare engagemangen såsom fadder, domare eller skribent i Press Judicata går inte in under det ordinarie förfarandet. Funktionärer till Recceveckan tillsätts genom speciella förfaranden som styrs och arrangeras av Reccekommittén. Hör av dig till de specifika grupperna du är intresserad av så hjälper de dig!

Kalender

Studierådsmöte
26 oktober 2017
Styrelsemöte
31 oktober 2017
Styrelsemöte
14 november 2017
Alla evenemang

Nyheter

Fyllnadsval
4 oktober 2017
Intyg
21 september 2017
Septemberstämma
3 september 2017
Alla nyheter