För mer information kontakta

Agnes Emborg
Agnes Emborg
Ordförande samt Studiebevakare
Simon Alsing
Simon Alsing
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet