Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Vice ordförande för Studierådet
Juridiskt grundår skyddsombud
Juridiskt grundår skyddsombud
Juridiskt grundår skyddsombud
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet

15 november, 11:00-13:00

Mottagningstid

På mottagningstiderna kan du som medlem, och icke medlem, komma och få hjälp av kåren. På mottagningstiderna hjälper vi till med allt som berör kåren, vilket kan vara allt från att få hjälp med problem rörande studierna till att bli medlem till att hämta ut olika intyg.

Mottagningstiden sker på kårens kontor Ihregården, beläget på Övre Slottsgatan 6.

För mer info, kontakta

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare