För mer info:

Andreas Larsson
Andreas Larsson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare