För mer info:

Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare