För mer information kontakta

Agnes Emborg
Agnes Emborg
Ordförande samt Studiebevakare
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet