För mer information kontakta

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet