26 februari, 17:00-20:00

Plats: Ihregården, Övre slottsgatan 6

Styrelsemöte

För mer infomation om styrelsemöten, läs här.

För mer info, kontakta

Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet