14 maj, 17:00-20:00

Plats: Eva Nezeliussalen, Blåsenhus

Valmöte

Den 14:e maj anordnar Uppsalas sex studentkårer ett gemensamt Valmöte där kårerna gemensamt tillsätter centrala studentrepresentanter vid Uppsala universitet för perioden HT18-VT19.

Ett centralt studentrepresentantuppdrag är ett uppdrag i ett råd eller organ där frågorna som behandlas berör studenter vid hela universitetet och posterna tillsätts därför av samtliga kårer tillsammans. 

Vem kan söka? 
Alla som är studenter vid Uppsala universitet kan söka ett centralt studentrepresentantuppdrag. Vi söker dig som är intresserad av arbeta med centrala frågor inom något utav de olika råden, som vågar ifrågasätta och som gillar att göra sin och andra studenters röster hörda.

Hur söker jag?
Du skickar in ett mail till val.karsamverkan@gmail.com där du specificerar ditt namn och vilken post du söker. Därefter bjuds du in att kandidera på valmötet. Skicka in din ansökan senast den 7:e maj.

Frågor? Kontakta

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare