Om kåren

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är en partipolitiskt obunden och religiöst neutral studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kåren bedriver såväl utbildningsrelaterad som studiesocial verksamhet. Verksamheten utgår från vår kårlokal Jontes stuga, som är belägen på Övre Slottsgatan 3.

Utbildningsrelaterad verksamhet
JF driver alla utbildningsfrågor och allt påverkansarbete vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitetet, och representerar samtliga studenter och doktorander som studerar vid fakulteten. Det innebär att det är till oss du ska vända dig om du upplever något problem med din utbildning, om du har blivit illa behandlad av universitetet, eller om du har en fråga som du tycker att kåren ska driva. Kåren tillsätter även studentrepresentanter i alla nämnder och organ inom Juridiska fakulteten för att juriststudenternas röst ska tillvaratas på bästa sätt.

I början av varje termin anordnar kåren Bokbytardagarna där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Vi anordnar även PM-stuga och tentastuga för termin 1, och ett mentorskapsprogram där studenter på termin 1 kan få en mentor på en högre termin.

Studiesocial verksamhet
JF arbetar för att alla juriststudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Kåren anordnar bland annat insparksveckor, gasquer och baler, idrottsturneringar och pubkvällar. Kåren ger även ut en egen medlemstidning.

På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där du kan komma förbi och köpa billig kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga.

Kontakt med arbetslivet
En annan stor del av vår verksamhet är kontakten med arbetslivet där vi arbetar med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med oss studenter. Vi har ett antal företagspartners vi kontinuerligt samarbetar med, och under terminerna anordnar vi bland annat föreläsningar och träffar med olika företag, myndigheter och byråer. Varje höst anordnas även Kontaktdagen som är en arbetsmarknadsmässa för juriststudenter i Uppsala.

Medlemskap
Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF. Ett medlemskap kostar 150 kr och sträcker sig över hela din studietid.