Information

Mottagningstider

Har du ett problem med medlemskap, dina studier eller har du några funderingar? Besök då en av våra mottagningstider! Mottagningstiderna är det primära sättet vi hjälper dig med medlemskap. Kolla alltid kalendern här på hemsidan för att se om mottagningstiden inte är inställd. Det är endast de tiderna som är inlagda på kalendern som gäller.

Mottagningstider 
Ihregården, Övre Slottsgatan 6, 753 10 Uppsala. Trappan ner till höger.

Måndag 11-13
Onsdag 11-13
Torsdag 11-13

För frågor kring medlemskap som inte kan lösas via mottagningstiderna, kontakta viceordf@jf-uppsala.se alternativt läs mer här!

Information om kåren

Bankgironummer: 5389-2618
Org.nr: 817600-1678

 

Kontakter

Agnes Emborg
Agnes Emborg
Ordförande samt Studiebevakare
Simon Alsing
Simon Alsing
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Caroline Edwall
Caroline Edwall
Ordförande för Studierådet
Elvin Sababi
Elvin Sababi
Arbetsmarknadsansvarig
Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Sofia Jäger
Sofia Jäger
Ordförande för det sociala utskottet
Viktor Tunon
Viktor Tunon
Kommunikationsansvarig
Juridiska föreningen Uppsala
Övre slottsgatan 3
753 10 Uppsala
Ordförande tel.
070-090 86 73