Information

Mottagningstider

Har du ett problem med medlemskap, dina studier eller har du några funderingar? Besök då gärna våra mottagningstider!

Mottagningstider 
Rum 2124, Munken

Måndag 11-13
Onsdag 11-13
Torsdag 11-13

medlem@jf-uppsala.se

Information om kåren

Bankgironummer: 5389-2618
Org.nr: 817600-1678

 

Kontakter

Caroline Edwall
Ordförande för Studierådet
Elvin Sababi
Arbetsmarknadsansvarig
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Sofia Jäger
Ordförande för det sociala utskottet
Viktor Tunon
Kommunikationsansvarig
Juridiska föreningen Uppsala
Övre slottsgatan 3
753 10 Uppsala
Ordförande tel.
070-090 86 73