2 november 2017

Novemberstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till ordinarie novemberstämma

Den 26 november 2017 kl. 12-18 i Brusewitzsalen, Gamla torget.

!!UPPDATERING!!
Alla bilagor samt dagordning hittas här (Stämmor > Stämmohandlingar > 2017 > November): http://jf-uppsala.se/dokument/

Motioner ska skickas till sekreteraren senast 12 november via e-post till sekr@jf-uppsala.se.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 10 november via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPLnctQqW_swUKfkM-SOLwG3jOa5wjDFsiztrD3Tbiju8B1Q/viewform

Lysta poster
Styrelse:
En (1) Vice ordförande
En (1) Kommunikationsansvarig
En (1) Arbetsmarknadsansvarig
En (1) Ordförande för sociala utskottet

Valberedningen:
En (1) Ordförande för valberedningen
Fyra (4) Ledamöter av valberedningen
(Åtta (8) Ledamöter av valberedningen)*

Arbetsmarknadsutskottet:
En (1) Karriärförman
Tre (3) Karriärassistenter
Två (2) Arbetsmarknadsassistenter
Två (2) SJM-ansvariga

Administrativa utskottet:
En (1) Bokmästare
En (1) Arkivarie
En (1) IT-förman
En (1) Vice IT-förman
Två (2) Projektledare för Juristjouren
Två (2) Ledamöter i stipendienämnden

Kommunikationsutskottet:
En (1) PR-förman
En (1) Vice PR-förman med särskilt arbetsmarknadsansvar
Fyra (4) PR-assistenter
En (1) Poddmästare
En (1) Merchandiseförman
En (1) Biträdande chefredaktör för Press Judicata
En (1) Biträdande layoutansvarig för Press Judicata
Två (2) Fotografer
Två (2) Filmansvariga

Sociala utskottet:
En (1) Recceassistent VT18
En (1) Recceförman HT18
En (1) Vice recceförman HT18
Fyra (4) Recceassistenter HT18
En (1) Vice gasqueförman
En (1) Idrottsförman
En (1) Internationell sekreterare
En (1) Vice internationell sekreterare
Två (2) Internationella assistenter
En (1) Husmästare
Fem (5) Klubbverkare

Studierådet:
En (1) Ledamot av studierådet

Andra ej utskottsbundna poster:
Två (2) Ekonomiassistenter

 

* Om den andra läsningen av motionen som rör antalet ledamöter i valberedningen bifalls så kommer det istället att finnas 8 ledamöter.

För information angående motioner eller stämman, kontakta sekreteraren Emanuel Bergqvist via sekr@jf-uppsala.se.

För information angående de lysta posterna eller ansökningar, kontakta valberedningens ordförande Hanna Rikardsdotter via valberedning@jf-uppsala.se.