3 september 2017

Septemberstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Septemberstämma!

Kåren söker nya engagerade som vill prova på att engagera sig. Är du sugen på att engagera dig? Tveka inte att sök! Följande poster är lysta:

Valberedningen:
En (1) Ordförande för Valberedningen
Två (2) Ledamöter för Valberedningen

Administrativa utskottet:
En (1) IT-förman
En (1) Bokmästare

Kommunikationsutskottet:
En (1) PR-assistent
Två (2) Fotografer

Sociala utskottet:
En (1) Vice recceförman VT18
Två (2) Recceassistenter VT18
Två (2) SJM-ansvariga
Nio (9) Klubbverkare
En (1) Husmästare

Studierådet:
En (1) Vice ordförande för studierådet

Ansökningar görs till valberedningen senast 10e september.

Länk till ansökningsformulär:
https://goo.gl/forms/xhp2PBgNvHQewCls2

Kallelse:
http://jf-uppsala.se/content/uploads/2017/09/kallelse.pdf

Handlingar:
http://jf-uppsala.se/content/uploads/2017/09/Handlingar-092517.pdf

Nomineringar:
http://jf-uppsala.se/content/uploads/2017/09/Nomineringar.pdf

Vill du veta mer kring hur processen går till? Läs vidare här!