Har du problem med din utbildning?

Fallverksamheten innebär att vi hjälper studenter om problem i studierna uppstått. Det kan exempelvis vara felbedömning av olika examinationer, mobbing, trakasserier, undervisningsproblematik och mycket mer. Inga fall är för små eller för stora och vi gör allt för att hjälpa till.

Kontakt

Det finns flera möjligheter att kontakta oss om du behöver hjälp. Först och främst kan du på grundutbildningen vända dig direkt till ditt terminsskyddsombud. Ifall du läser en fördjupningskurs eller annan utbildning vid Juridiska fakulteten vänder du dig till vår studiebevakare. Du kan även använda dig av formuläret nedan, där du har möjlighet att vara anonym. Observera att möjligheterna för oss att hjälpa dig om du vill vara anonym blir begränsade. Det innebär däremot inte att vi inte kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig ändå!

Sekretess

Alla inom kåren som arbetar med fallverksamhet har skrivit under ett sekretessavtal. Det innebär att all information som inkommer till oss om ditt fall är i tryggt förvar och inte kommer spridas vidare. Detta inkluderar alltifrån ditt namn, information om ditt fall, lärares/personals namn och liknande. 

  • Frivilligt
  • Frivilligt. Fyll i e-postadress om du vill bli kontaktad av vår studiebevakare

För mer information, kontakta

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Juridiskt grundår skyddsombud
Juridiskt grundår skyddsombud
Juridiskt grundår skyddsombud

Kalender

Septemberstämma
24 september 2018
Alla evenemang

Nyheter

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma
3 september 2018
Information från Uppsala universitet om nya LADOK
12 juni 2018
Torbjörn Ingvarsson – Årets lärare 2018
Alla nyheter