Har du problem med din utbildning?

Fallverksamheten innebär att vi hjälper studenter om problem i studierna uppstått. Det kan exempelvis vara felbedömning av olika examinationer, mobbing, trakasserier, undervisningsproblematik och mycket mer. Inga fall är för små eller för stora och vi gör allt för att hjälpa till.

Kontakt

Det finns flera möjligheter att kontakta oss om du behöver hjälp. Först och främst kan du på grundutbildningen vända dig direkt till ditt terminsskyddsombud. Ifall du läser en fördjupningskurs eller annan utbildning vid Juridiska fakulteten vänder du dig till vår studiebevakare. Du kan även använda dig av formuläret nedan, där du har möjlighet att vara anonym. Observera att möjligheterna för oss att hjälpa dig om du vill vara anonym blir begränsade. Det innebär däremot inte att vi inte kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig ändå!

Sekretess

Alla inom kåren som arbetar med fallverksamhet har skrivit under ett sekretessavtal. Det innebär att all information som inkommer till oss om ditt fall är i tryggt förvar och inte kommer spridas vidare. Detta inkluderar alltifrån ditt namn, information om ditt fall, lärares/personals namn och liknande.