Administrativa utskottet

Utskottet har hand om föreningens administrativa uppgifter så som stipendieutdelning, bokförsäljning, hemsida, e-post, arkiv och den juridiska rådgivningen Juristjouren. Utskottet består av:

Är du intresserad av att veta mer om föreningen eller någon specifik post? Kontakta oss på någon av våra e-postadresser!

Kontakta utskottsordförande

Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet