Bokförsäljning

Genom ditt medlemskap i föreningen får du köpa kurslitteratur från förlaget Iustus till rabatterade priser. Böckerna finns att köpa i föreningens lokaler i Jontes stuga på Övre Slottsgatan 3. Öppettiderna är måndag-torsdag 10.00-16.00 och fredag 10.00-15.00. Om du har frågor om bokförsäljningen, kontakta bokmästaren på bok@jf-uppsala.se.
 

Prislista kurslitteratur – HT18

TERMINSKURS 1
An introduction to the European Convention on Human Rights  280 kr
Cameron, 8 uppl

Komparativ konstitutionell rätt    380 kr
Cornell, 2 uppl

Författning i utveckling – tjugo studier kring Sveriges författning   250 kr
Sterzel, 2 uppl. Ej obligatorisk, ej tillåten på tentamen

TERMINSKURS 2
Anställningsförhållandet   370 kr
Källström och Malmberg, 4 uppl

Den kollektiva arbetsrätten    190 kr
Källström, Malmberg, Öman, 1 uppl

Hyra, arrende, bostadsrätt   320 kr
P Björkdahl, 1 uppl

TERMINSKURS 3
Äktenskap Samboende Partnerskap    360 kr
Agell och Brattström, 6 uppl

Rätt arv    280 kr
Brattström och Singer, 4 uppl

Panträtt i fast egendom   310 kr
Jensen, 10 uppl

Barns rätt   220 kr
Singer, 1 uppl

Sakrättens fyra huvudfall    210 kr
Zetterström, 4 uppl

TERMINSKURS 4
Kriminalrättens grunder    470 kr
Asp, Ulväng, Jareborg, 2 uppl

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten    430 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng, 2 uppl

Brotten mot allmänheten och staten   360 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng, 2 uppl

Internationell straffrätt    220 kr
Asp, 2 uppl

Repetitionskompendium i processrätt    200 kr
Bylund, 8 uppl. Ej obligatorisk

TERMINSKURS 5
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt    440 kr
Eklund och Stattin, 2 uppl

Kapitalmarknadsrätt    270 kr
Eklund och Stattin, 1 uppl

Basics of International Taxation   190 kr
Berglund och Cejie, 2 uppl

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt    250 kr
Red: Stattin, 4 uppl 

Övningar i skatterätt    270 kr
Hiort af Ornäs Leijon och Kristoffersson, 25 uppl. Ej obligatorisk

TERSMINSKURS 6
Kommunen och lagen : en introduktion    160 kr
Björkman & Lundin, 6 uppl

Offentligrättsliga principer    260 kr
Red: Marcusson, 3 uppl

Makt, myndighet, människa    330 kr
Red: Lerwall, 3 uppl

FÖRDJUPNINGSKURSER ELLER ANVÄNDS PÅ FLERA TERMINER
Att skriva juridik : regler och råd    150 kr
Jensen, Lindblom och Rylander, 6 uppl

Köprätt – och annan kontraktsrätt    380 kr
Håstad, 6 uppl

Civilprocessen – rättegång samt skiljeförfarande och medling   590 kr 
Lindell, 4 uppl

Juridikens Begrepp   260 kr
Melin, 5 uppl

Svensk Lag 2018   590 kr
Red: Lindblom och Nordback

Kalender

Styrelsemöte
18 december 2018
Mottagningstid
19 december 2018
Mottagningstid
20 december 2018
Alla evenemang

Nyheter

Sök vakanta poster!
10 december 2018
Intervju med avgående styrelsemedlemmar
8 november 2018
Juridiska föreningen kallar till novemberstämma
4 november 2018
Alla nyheter