PRIS­LIS­TA KURSLIT­TE­RA­TUR – VT 2019

 

Svensk Lag 2019   730 kr
Red: Lindblom och Nordback

Att skriva juridik : regler och råd  150 kr
Jensen & Rylander, 6 uppl

 

TERMINSKURS 1
An Introduction to the European Convention on Human Rights   280 kr
Cameron, 8 uppl

Komparativ konstitutionell rätt   380 kr
Cornell, 2 uppl

Offentligrättsliga principer   260 kr
Marcusson, 3 uppl

Författning i utveckling – tjugo studier kring Sveriges författning   250 kr
Sterzel. Ej obligatorisk, ej tillåten på tentamen

 

TERMINSKURS 2
Hyra, arrende, bostadsrätt   320 kr
Björkdahl, 1 uppl            

Köprätt : och annan kontraktsrätt   380 kr
Håstad, 6 uppl

Anställningsförhållandet   370 kr
Källström & Malmberg, 4 uppl

Den kollektiva arbetsrätten   190 kr
Källström & Malmberg, 1 uppl

Fordran och skuld (NY FÖR VT19)  380 kr
Mellqvist & Persson, 10 uppl

 

TERMINSKURS 3
Äktenskap, samboende, partnerskap   360 kr
Agell & Brattström, 6 uppl

Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap   280 kr
Brattström & Singer, 4 uppl

Köprätt : och annan kontraktsrätt   380 kr
Håstad, 6 uppl

Panträtt i fast egendom   310 kr
Jensen, 10 uppl

Barns rätt  220 kr
Singer, 1 uppl

Sakrättens fyra huvudfall   210 kr
Zetterström, 4 uppl

TERMINSKURS 4
Internationell straffrätt   220 kr
Asp, 2 uppl

Kriminalrättens grunder   470 kr
Asp, Ulväng, Jareborg, 2 uppl

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten   430 kr
Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl

Brotten mot allmänheten och staten   360 kr
Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl

Repetitionskompendium i processrätt   200 kr
Bylund, 8 uppl. Ej obligatorisk

TERMINSKURS 5
Basics of international taxation   190 kr
Berglund & Cejie, 2 uppl

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt   440 kr
Eklund & Stattin, 2 uppl

Kapitalmarknadsrätt   270 kr
Eklund & Stattin, 1 uppl

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt   250 kr
Red: Stattin, 4 uppl

Övningar i skatterätt (OBS NY UPPLAGA I MARS!)   270 kr
Hiort af Ornäs Leijon & Kristoffersson, 25 uppl. Ej obligatorisk

 

TERMINSKURS 6
Kommunen och lagen : en introduktion  160 kr
Björkman & Lundin, 6 uppl

Makt, myndighet, människa  330 kr
Lerwall, 3 uppl

Offentligrättsliga principer   260 kr
Red: Marcusson, 3 uppl

 

ÖVRIG LITTERATUR
Juridikens begrepp   260 kr
Melin, 5 uppl

Civilprocessen   590 kr
Lindell, 4 uppl

Allmänt och hemligt   100 kr
Höök, 1 uppl