Bokförsäljning

Genom ditt medlemskap i föreningen får du köpa Iustusböcker till rabatterade priser. Böckerna finns att köpa på Jontes stuga. Har du frågor om bokförsäljningen så kontakta bokförmannen på bok@jf-uppsala.se.
 

Prislista kurslitteratur – HT17

TERMINSKURS 1
An introduction to the European Convention on Human Rights  270 kr
Cameron, 7 uppl

Komparativ konstitutionell rätt    380 kr
Cornell, 2 uppl

TERMINSKURS 2
Anställningsförhållandet   370 kr
Källström och Malmberg, 4 uppl

Den kollektiva arbetsrätten    190 kr
Källström, Malmberg & Öman, 1 uppl

Fordran och skuld    340 kr
Mellqvist och Persson, 10 uppl

Hyra, arrende, bostadsrätt mm  (OBS kommer i september)
P Björkdahl, 1 uppl

Tolkning och tillämpning  230 kr
Samuelsson och Melander, 2 uppl

TERMINSKURS 3
Äktenskap, samboende, partnerskap    340 kr
Agell och Brattström, 5 uppl

Rätt arv    280 kr
Brattström och Singer, 4 uppl

Panträtt i fast egendom   310 kr
Jensen, 10 uppl

Sakrättens fyra huvudfall    210 kr
Zetterström, 4 uppl

TERMINSKURS 4
Kriminalrättens grunder    470 kr
Asp, Ulväng, Jareborg, 2 uppl

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten    430 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng, 2 uppl

Brotten mot allmänheten och staten   360 kr
Asp, Friberg, Jareborg, Ulväng, 2 uppl

Internationell straffrätt    220 kr
Asp, 2 uppl

Repetitionskompendium i processrätt    200 kr
Bylund, 8 uppl

TERMINSKURS 5
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt    440 kr
Eklund och Stattin, 2 uppl

Kapitalmarknadsrätt    270 kr
Eklund och Stattin, 1 uppl

Basics of International Taxation   170 kr
Berglund och Cejie, 1 uppl

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt    250 kr (OBS ny upplaga HT17)
Redaktör: Daniel Stattin, 4 uppl 

Övningar i skatterätt    260 kr
Hjort af Ornäs Leijon och Kristoffersson, 24 uppl

TERSMINSKURS 6
Kommunen och lagen    150 kr
Björkman och Lundin, 5 uppl

Allmänt och hemligt    110 kr
Höök, 1 uppl

Offentligrättsliga principer    260 kr (OBS ny upplaga HT17)
Marcusson, 3 uppl

Makt, myndighet, människa    320 kr
Lerwall, 2 uppl

FÖRDJUPNINGSKURSER ELLER ANVÄNDS PÅ FLERA TERMINER
Att skriva juridik: regler och råd    150 kr
Jensen, Lindblom och Rylander, 5 uppl

Köprätt – och annan kontraktsrätt    380 kr
Håstad, 6 uppl

Civilprocessen – rättegång samt skiljeförfarande och medling   590 kr (OBS ny upplaga i september)
Lindell, 3 uppl

Juridikens Begrepp   260 kr
Melin, 5 uppl

Svensk Lag 2017   660 kr
Redaktörer: Lindblom och Nordback

Kalender

Mottagningstid
26 mars 2018
Styrelsemöte
26 mars 2018
Mottagningstid
28 mars 2018
Alla evenemang

Nyheter

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Aprilstämma
Recceveckan HT18 – sök funktionär
12 mars 2018
Nyfiken på Studierådets arbete?
21 februari 2018
Alla nyheter