Juristjouren

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning.

 

Ställ din fråga

Via telefon och e-mail erbjuder vi kostnadsfri rådgivning inom samtliga rättsområden utom skatterätt. Efter överenskommelse kan vi även bistå med personlig rådgivning på plats i Uppsala. Vi upprättar emellertid inte handlingar, som exempelvis avtal eller stämningsansökningar.

Telefonrådgivningen är bemannad varje måndag kl. 18- 20. Det går även bra att lämna din fråga på telefonsvararen. Telefonnummer: 018-60 00 66.

För rådgivning via email skickar du din fråga till fraga@juristjourenuppsala.se.

Samtliga frågor som inkommer till Juristjouren kommer att besvaras i turordning.

Övrig kontakt

För frågor som rör annat än juridiska problem kontakta projektledarna.

Alexander Thörnberg: alexander.thornberg@juristjourenuppsala.se
Bel-Gloire Temo: belgloire.temo@juristjourenuppsala.se

Besök vår hemsida Juristjouren.se
Besök och gilla gärna Juristjouren på Facebook

Ansvarsfrihet

Juristjourens rådgivning utförs av studerande. Av denna anledning möter råden inte alltid professionell standard, men målsättningen är att råden skall hålla så hög nivå som möjligt. Då rådgivningen inte är yrkesmässig och ges utan krav på motprestation omfattas Juristjouren inte av lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Juristjouren kan sålunda inte hållas ansvarig för eventuellt felaktiga råd.

Rådgivarna

Juristjouren Uppsala erbjuder kostnadsfri rådgivning inom samtliga rättsområden förutom skatterätt. Våra rådgivare är studenter på juristprogrammet vid Uppsala universitet som arbetar ideellt med att besvara era frågor. Vänligen observera att vår rådgivning enbart innefattar att besvara juridiska frågor. Vi upprättar således inte handlingar, som exempelvis avtal eller stämningsansökningar.

Vill du bli en rådgivare för Juristjouren Uppsala?

För att bli rådgivare ska du ha läst minst tre terminer på juristprogrammet.
Som rådgivare får du tillämpa dina juridiska kunskaper i praktiken, få möjlighet att hjälpa människor och knyta nya kontakter.

Maila en ansökan till: ansokan@juristjourenuppsala.se
Bifoga CV, personligt brev och ange vilken termin du för närvarande läser på juristprogrammet.

Verksamheten

Juristjouren Uppsala är en del av Juridiska föreningen i Uppsala som är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Juristjourens syfte är att studerande på juristprogrammet i Uppsala skall tillhandahålla allmänheten gratis juridisk rådgivning inom alla rättsområden med undantag för skattefrågor. För studenterna innebär detta ett sätt att komma i kontakt med den vardagliga juridiken och få möjligheten att tillämpa och utveckla sina juridiska kunskaper. Alla rådgivare har fullföljt termin tre på juristprogrammet.

Arbetsmetod

Vid varje jourtillfälle sitter tio studenter i mindre grupper och arbetar med att lösa de frågor som har inkommit till jouren. Tillsammans försöker de efter bästa förmåga och så skyndsamt som möjligt att besvara frågorna genom att tillämpa den så kallade ”Uppsalametoden”. Denna problembaserade lösningsmodell innebär att studenterna först arbetar med en fråga på egen hand och därefter tillsammans med andra argumenterar fram en heltäckande och väl motiverad lösning på problemet. På så sätt garanteras ett så bra svar som möjligt på varje juridisk fråga som kommer in.

Juristjouren i Uppsala strävar efter att ge varje fråga ett så väl genomarbetat svar som möjligt, vare sig frågan ställs via telefon eller e-mail.