Sociala utskottet

Föreningens sociala verksamhet syns kanske mest här. Utskottet inkluderar klubbverket, gasquegruppen, reccekommittéerna, internationella kommittén, Svensk juridisk mästerskap (SJM), vokalensemblen och idrottsverksamheten.

Utskottet anordnar föreningens största evenemang så som årsbalen, recceveckan och gasquerna under terminerna. Är du intresserad av att veta mer så kontakta utskottsordföranden eller berörd person nedan!

Utskottet består av:

Kontakta utskottsordföranden

Sofia Jäger
Ordförande för det sociala utskottet

Sociala utskottets kalender

Recceveckan

21 augusti 2017

Reccegasquen

2 september 2017

Reccebrunch

3 september 2017
Alla evenemang