Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande för kåren utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott inom kåren och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än presidiet.

För medlemsärenden kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se

Styrelsemöten

Styrelsens mötestider HT17, på Ihregården kl 17:00 om inget annat anges:

5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 november 

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Agnes Emborg
Agnes Emborg
Ordförande samt Studiebevakare
Simon Alsing
Simon Alsing
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Caroline Edwall
Caroline Edwall
Ordförande för Studierådet
Elvin Sababi
Elvin Sababi
Arbetsmarknadsansvarig
Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Sofia Jäger
Sofia Jäger
Ordförande för det sociala utskottet
Viktor Tunon
Viktor Tunon
Kommunikationsansvarig