Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsens mötestider VT18 finns i kalendern här på hemsidan. 

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
Karolina Marazaité
Karolina Marazaité
Arbetsmarknadsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Stefany Tannous
Stefany Tannous
Ordförande för sociala utskottet
Matilda Lindgren
Matilda Lindgren
Kommunikationsansvarig

Styrelsens nyheter

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

27 september 2018

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma

3 september 2018

Intervju med avgående styrelse

27 mars 2018
Alla nyheter

Kalender

Mottagningstid
22 oktober 2018
Mottagningstid
24 oktober 2018
Mottagningstid
29 oktober 2018
Alla evenemang

Nyheter

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster
27 september 2018
Juridiska föreningen kallar till septemberstämma
3 september 2018
Information från Uppsala universitet om nya LADOK
12 juni 2018
Alla nyheter