Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande för kåren utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott inom kåren och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än presidiet.

För medlemsärenden kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se

Styrelsemöten

Styrelsens mötestider HT17, på Ihregården om inget annat anges:

 

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Caroline Edwall
Ordförande för Studierådet
Elvin Sababi
Arbetsmarknadsansvarig
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Sofia Jäger
Ordförande för det sociala utskottet
Viktor Tunon
Kommunikationsansvarig

Styrelsens kalender

Mottagningstid

4 september 2017

Mottagningstid

6 september 2017

Mottagningstid

7 september 2017
Alla evenemang

Styrelsens nyheter

Grattis till antagningen HT17!

13 juli 2017

Ny hemsida!

30 juni 2017

Juridiska föreningen blir studentkår!

22 februari 2016
Alla nyheter

Kalender

Recceveckan
21 augusti 2017
Bokbytardagarna
27 augusti 2017
Reccegasquen
2 september 2017
Alla evenemang

Nyheter

Grattis till antagningen HT17!
13 juli 2017
Ny hemsida!
30 juni 2017
Juridiska föreningen blir studentkår!
22 februari 2016
Alla nyheter