Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsens mötestider VT18 finns i kalendern här på hemsidan. 

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Agnes Emborg
Agnes Emborg
Ordförande samt Studiebevakare
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Caroline Edwall
Caroline Edwall
Ordförande för Studierådet
Ossian Dittmer Hvarfner
Ossian Dittmer Hvarfner
Arbetsmarknadsansvarig
Emanuel Bergquist
Emanuel Bergquist
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Stefany Tannous
Stefany Tannous
Ordförande för det sociala utskottet
Matilda Lindgren
Matilda Lindgren
Kommunikationsansvarig

Styrelsens nyheter

Intervju med avgående styrelse

27 mars 2018

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Aprilstämma

Juridiska föreningen kallar till februaristämma

21 januari 2018
Alla nyheter

Kalender

Bokbytardagarna HT18
1 september 2018
Alla evenemang

Nyheter

Information från Uppsala universitet om nya LADOK
12 juni 2018
Torbjörn Ingvarsson – Årets lärare 2018
Valmöte – bli studentrepresentant
25 april 2018
Alla nyheter