Valberedningens kalender

Aprilstämma

22 april 2018
Alla evenemang

Valberedningens nyheter

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Aprilstämma

Juridiska föreningen kallar till februaristämma

21 januari 2018

Novemberstämma

2 november 2017
Alla nyheter