Valberedningens kalender

Novemberstämma

25 november 2018
Alla evenemang

Valberedningens nyheter

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

27 september 2018

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma

3 september 2018

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Aprilstämma

Alla nyheter