JURIDISKA FÖRENINGEN

Managementkonsulter till Lumell Associates med start hösten 2023 och våren 2024 – heltid