JURIDISKA FÖRENINGEN

Nyutexaminerad skattejurist med start hösten 2023 hos Svalner