Stipendium

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen (studerande eller doktorand vid juridiska institutionen – studieuppehåll godtas men inte studieavbrott). Vid konkurrens tas även medlemmens medellöshet i beaktning.

2021 kommer fem (5) stipendier á 9 200 kronor att delas ut.

Ansökan görs digitalt via mail till stipendium@jf-uppsala.se senast den 30 maj 2021.

För att ansökan ska betraktas som komplett ska följande handlingar bifogas:
– Ifylld och underskriven ansökningsblankett.
– Betyg från juristprogrammet.
– Foto på dig själv tillsammans med ID-handling och studentkortet.
– (Valfritt) Betyg från andra akademiska studier som du önskar åberopa.
– (Vid behov) Registreringsintyg (vid tagen examen eller studieavbrott).

Observera att icke-kompletta ansökningar ej kommer att behandlas. Förbered handlingar som styrker din ekonomiska situation för det fall att konkurrens uppstår.