Stipendium

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen eller tidigare medlem som tagit juristexamen. Tidigare medlem får dock inte ha tagit examen tidigare än två år innan stipendiet lyses.

2020 kommer fem stipendier á 10 000 kronor att delas ut.

Ansökan görs digitalt via mail till stipendium@jf-uppsala.se senast den 2 april 2020.

För att ansökan ska betraktas som komplett ska följande handlingar bifogas:
– Ifylld och underskriven ansökningsblankett. Du kan även hämta ansökningsformuläret på Jontes stuga.
– Betyg från juristprogrammet.
– (Valfritt) Betyg från andra akademiska studier som sökande önskar åberopa.

Observera att icke-kompletta ansökningar ej kommer att behandlas.