Engagera dig!

Som engagerad i JF får du möjlighet att lära känna personer från olika terminer på juristprogrammet och det är ett bra sätt att få lite paus och omväxling i plugget. Det går att engagera sig under kortare tid, exempelvis som funktionär under Recceveckan eller som skribent i Press Judicata. Det går även att engagera sig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren. Oavsett form eller uppdrag lovar vi nya erfarenheter och en möjlighet att ta del av gemenskapen i kåren, och kanske få vänner för livet.

Engagera dig, du kommer inte att ångra dig!

Centrala studentrepresentantuppdrag

Vissa uppdrag som studentrepresentant i vissa universitetscentrala organ och nämnder tillsätts gemensamt av alla studentkårer vid Uppsala Universitet. Det rör sig t.ex. om disciplinnämnden, biblioteksnämnden och rådet för lika villkor. Att fullgöra ett sådant här uppdrag kan ge extra poäng vid ansökning till utbytesstudier genom UU:s Internationella kansli (alltså inte när man söker utbyte via Juridicum). Posterna tillsätts oftast löpande, varför det är väldigt enkelt att söka. Ansökningsperioden till många av uppdragen är öppen och mer information hittar du här.

Lediga poster

Du kan söka flera lediga ämbeten inom JF! Sök via länken senast den 12 september.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0Hi61PvrB9ZLc9hqhPS9AXikfFusVdaJBFbmdTEHZj_LyA/viewform?usp=sf_link

Eller varför inte rekommendera en kompis att söka något som passar hen?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu8gzA7eW2vvL-GvBiIk8bYh4mIv975g2chJqQbqsdy7UW1Q/viewform?usp=sf_link

Nedan följer en lista på de ämbeten som är lediga och som går att söka till stämman i september. Många fler ämbeten kommer att lysas senare i höst, däribland tre styrelseposter – så håll utkik! Mer information om vad posterna innebär hittar du i ämbetsbeskrivningarna. Ämbetsperioden är HT19-VT20 om inget annat anges.

* Fyllnadsval, ämbetsperioden är t.o.m. HT19.

Studieutskottet

En (1) sammankallande för studieförbättrande gruppen

En (1) ledamot för studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet

En (1) internationell assistent*

En (1) spexförman*

En (1) spexassistent*

Sex (6) klubbverkare

 

Administrativa utskottet

En (1) bokmästare*

 

Kommunikationsutskottet

En (1) poddmästare*

En (1) fotograf*

En (1) filmproduktionsansvarig*

En (1) vice PR-förman*

Två (2) PR-assistenter*

Icke utskottsbunden verksamhet

Två (2) ledamöter av valberedningen*

En (1) ekonomiassistent*

Valberedningen

Om du bestämmer dig att engagera dig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren är det valberedningen som kommer att guida dig igenom processen, och som även kommer att leda processen fram till stämman. Ungefär en månad innan stämman kommer valberedningen att publicera ett kontaktformulär via kårens informationskanaler. Allt du behöver göra är att fylla i kontaktformuläret, för att några dagar senare bli kallad till en intervju. Intervjun tar olika lång tid beroende på vilket ämbete du söker. 

Efter intervjufasen kommer valberedningen att nominera personer till varje post. Den nominerade personen är den person som valberedningen anser mest lämpad till den specifika ämbetsmannaposten. Valberedningens nominering är inte bindande, utan stämman och kårens medlemmar får och kan rösta fritt. Innan stämman hålls måste valberedningen publicera nomineringarna.

Stämma

Nästa steg efter valberedningens intervjuer och nomineringar är själva stämman. Stämman är kårens högst beslutande organ och ordinarie stämma hålls två gånger per år, men normalt är att två extra stämmor hålls. Det är stämman som beslutar om till exemepel alla ämbetsmannaval. Alla medlemmar i kåren har röst- och yttranderätt, men måste närvara på stämman för att kunna använda sig av denna rätt. 

Vid personval är det alltid sluten votering om det är fler sökande än lediga poster. Annars är praxis proklamation via acklamation, vilket innebär att de närvarande säger “Ja”. Om det anses vara en majoritet som säger “Ja”, är personerna valda.

Det går även alldeles utmärkt att spontanansöka till en post på stämman. Detta innebär att du kan komma till stämman och söka en post, trots att du inte har gått igenom valberedningen. Värt att komma ihåg är också att valberedningens nominering inte är bindande.

Fyllnadsval

Om en ämbetsmannapost blir vakantsatt under en ämbetsmannaperiod eller inte blir tillsatt efter en stämma ger stämman styrelsen kompetens att fyllnadsvälja de vakanta posterna. Det går till på ungefär samma sätt som det normala förfarandet, det vill säga att valberedningen lyser och bereder posterna, för att sedan lämna en nominering. Det som skiljer sig är att det är styrelsen som sedan väljer ämbetsmännen. Dessa poster blir dock endast valda fram till nästa stämma, trots att ämbetsperioden i sig inte har gått ut.

Kortare engagemang

De kortare engagemangen såsom fadder, domare eller skribent i Press Judicata går inte in under det ordinarie förfarandet. Funktionärer till Recceveckan tillsätts genom speciella förfaranden som styrs och arrangeras av Reccekommittén. Vill du skriva i Press Judicata är det bara att mejla redaktion@jf-uppsala.se. Hör av dig till de specifika grupperna du är intresserad av så hjälper de dig!

Kalender

Styrelsemöte
1 april 2020
Meet & Greet på Jontes!
4 april 2020
Styrelsemöte
15 april 2020
Alla evenemang

Nyheter

2020 ÅRS STIPENDIER
18 mars 2020
Kallelse till Decemberstämma
20 november 2019
Kallelse till Septemberstämma
31 augusti 2019
Alla nyheter