26 april, 10:00-08:21

Aprilstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till föreningsstämma den 26 april

Stämman kommer hållas digitalt via Zoom. En möteskod kommer skickas till alla som fyllt i intresseanmälan http://bit.ly/Zoomlänksanmälan senast den 25 april. Kommer man på att man vill delta efter det kan man maila viceordf@jf-uppsala.se för att få koden.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 april via
sekr@jf-uppsala.se.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 16 april. Ansökningar görs här: http://bit.ly/AnsökVT20

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera
personen till valberedningen här! http://bit.ly/JFrekommendera

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JFämbetsbeskrivningar

Lysta poster

Styrelsen:
En (1) ordförande
En (1) ordförande för studieutskottet
En (1) arbetsmarknadsansvarig
En (1) sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet

Studieutskottet:
En (1) vice ordförande för studieutskottet
Tolv (12) ledamöter av studierådet
En (1) sammankallande för studieförbättrandegruppen
Fem (5) ledamöter av studieförbättrandegruppen

Sociala utskottet:
En (1) klubbmästare
En (1) köksmästare tillika vice klubbmästare
En (1) gasqueförman
En (1) vice gasqueförman*
Två (2) gasqueassistenter
En (1) idrottsförman
En (1) vice idrottsförman
En (1) ensembleförman (Lex Legato)
Trettio (30) klubbverkare

Arbetsmarknadsutskottet:
Två (2) vice arbetsmarknadsansvariga
Sju (7) arbetsmarknadsassistenter
Två (2) ansvariga för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet:
En (1) biträdande chefredaktör för Press Judicata*
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata*

Icke utskottsbunden verksamhet:
En (1) förman för Jämlikhet- och mångfaldsgruppen (JoM)
Tre (3) jämlikhets- och mångfaldsassistenter

*: Blir förman/ansvarig/chefred. VT21.

Om du har några frågor är det bara att höra av sig

Erik Schwartz
Erik Schwartz
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet