6 februari, 17:15-09:12

Styrelsemöte

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Idag är styrelsemötet klockan 18:15 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Om du vill ansöka om eller nominera någon till en medalj kan du maila styrelsens sekreterare.

Frida Gommel
Frida Gommel
Ordförande samt Studiebevakare
Erik Schwartz
Erik Schwartz
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande för Studieutskottet
Johannes Wikström
Johannes Wikström
Ordförande för sociala utskottet
Alexis Hekmatfar
Alexis Hekmatfar
Arbetsmarknadsansvarig
Edward Olsson
Edward Olsson
Kommunikationsansvarig
Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet