13 maj, 17:15-10:09

Styrelsemöte

Styrelsemöten är öppna för alla medlemmar på Ihre klockan 17:15.

Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet