JURIDISKA FÖRENINGEN

Projektjobb hos Center for
Translational Research AB

Vi söker en person som vill lägga deltid på att skriva policyer som en del vårt arbete med att utveckla vår styrning i och med förberedelser för börsnotering. 

 

Projektet startar inom kort och ska var klart per 31 mars. Policyerna fungerar som övergripande stöd i koncernens styrning och behöver utformas så att de stödjer koncernens utveckling, samtidigt som de ska fungera som stöd till dotterbolagen i deras arbete med styrningen och dokumentationen av deras verksamheter. Ramverket för respektive policy kommer ställas upp av oss, och det kommer ske kontinuerlig uppföljning, med stöd och handledning. Projektledare är Lars Bennbom, CFO och projektägare är VD, Karin Meyer och styrelsen. Vi bedömer att det kommer åtgå 30-50% av en heltid. Personen behöver kunna skriva effektivt, ha kapacitet att ta till sig mycket information och vara självgående. Det skulle kunna vara en driven student som studerat 3-4 terminer och hunnit med att författa några PM eller en nyutexaminerad person. 

 

Med vänlig hälsning, Lars Bennbom 

Chief Financial Officer Center for Translational Research AB.

Dag Hammarskjölds väg 10B 752 37 Uppsala, Sweden 

 

E-mail: lars.bennbom@ctr-ab.se 

Phone: +46 (0) 70-918 53 62 Web: ctr-ab.se