FAQ

Medlemskap och medlemskort

Måste jag vara juriststudent för att få hjälp av er?

Eftersom att vi bedriver studiebevakning gentemot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet (geografiskt begränsat till Uppsala) så måste du studera vid fakulteten för att vi ska kunna hjälpa dig. Utöver juristprogrammet omfattar detta lantmätare, Juridiskt grundår och vissa juridiska masterprogram, dock inte kurser i handelsrätt som ges vid Företagsekonomiska institutionen och som Uppsalaekonomerna är ansvarig studentkår för. Du behöver inte vara medlem i Juridiska föreningen i Uppsala (JF) för att få hjälp från oss. Går du någon annan utbildning finns det andra kårer att vända sig till.

Farmacevtiska studentkåren (FaS) hittar du här.
Gotlands studentkår Rindi (Rindi) hittar du här.
Föreningen Uppsalaekonomerna (UE) hittar du här.
Uppsala studentkår (US) hittar du här.
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) hittar du här.

Kan ni skriva ut gästkort till nationer?

Nej, vi har inte mandat att utföra gästkort. För mer information kring hur du kan införskaffa dig ett gästkort, se hit.

Jag har fått ett Studentkort som har JF:s logga i nederdelen av kortet, fungerar det som medlemskort?

Nej, tyvärr inte. Loggorna i nederdelen av kortet är loggorna för de kårer som finns vid Uppsala universitet samt nationerns samarbetsorgan Kuratorskonventet. För att ha ett giltigt medlemskort måste det stå “Juridiska föreningen” uppe i högra hörnet, se bilder nedan.

Jag har inte fått mitt Studentkort där det står “Juridiska föreningen” på, vad gör jag?

Det du ska göra då är att komma förbi en av våra mottagningstider, så hjälper vi dig på plats. Information kring mottagningstiderna hittar du här!

Jag har inte fått mitt Studentkort, varför då?

För att få ett Studentkort får du inte ha en skuld till någon nation eller kår. Om du har en skuld hos till exempel en nation men är skuldfri hos andra nationer eller kårer kommer du fortfarande inte få ett kort tills betalningen är gjord till den nationen där skuld finns.

Om du har fått en nytt Studentkort i Studentkortappen, men inte ett fysiskt kort, kan det vara så att kortet har hamnat hos oss p.g.a. felaktig adress. Kom förbi en av våra mottagningstider om så är fallet!

Jag har tappat bort mitt Studentkort och vill ha ett nytt, hur får jag ett nytt?

Du kan själv beställa ett nytt kort genom appen.

Jag har flyttat och mitt Studentkort kommer till fel adress, hur byter jag adressen?

Det absolut snabbaste och enklaste sättet att byta adress för leveransen av Studentkortet är att själv ändra till din nya adress i Studentkortappen eller via Studentkortets hemsida.

Kurser och examinationer

Jag har försökt få kontakt med min lärare angående min kurs, men hen svarar inte. Vad ska jag göra?

Lärare har en skyldighet att besvara frågor så snabbt som möjligt. Kontakta läraren igen och hänvisa till 6 § Förvaltningslagen om hen inte svarar.

När kommer schemat för kursen?

Ett översiktligt schema med datum för obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen ska finnas senast fem veckor före kursstart. Där ska även en förteckning över den huvudsakliga litteraturen finnas med. 

Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka innan kursstart.

De har lagt en examination på en helgdag. Måste jag delta vid den examinationen?

För studenter finns det inga regler om ledighet på helgdagar, varför tentamen eller liknande examinationer kan förläggas på dessa dagar. Universitetet ska däremot, enligt 9 § Förvaltningslagen underlätta för studenterna att ha med universitetet att göra. Det innebär att universitetet exempelvis inte ska lägga examinationer på nyårsafton eller liknande. Vid schemaläggning ska hänsyn även tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i undervisning eller examineras på vissa religiösa helgdagar. 

Vad har min kurs för betygskriterier?

Kriterierna för en examination ska tillkännages för studenterna. Dessa ska vara tydliga och ska vara samma för både ordinarie- och omexamination. 

Det var över en månad sedan vi skrev tenta/lämnade in PM och resultatet har inte kommit. Hur lång tid ska det ta?

Alla tentor och andra examinationer ska vara rättade inom 25 kalenderdagar och minst 14 kalenderdagar innan omtentamen. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl. Läs gärna mer här!

Jag är missnöjd med mitt betyg på en kurs, hur går jag tillväga för att överklaga?

Ett betyg är ett myndighetsbeslut som inte går att överklaga. Är du däremot missnöjd och inte tycker att betyget speglar din prestation kan du ompröva betyget. Det du då ska göra är att vända dig till din examinator och att begära en omprövning. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är hela betyget som omprövas, men att du kan hänvisa till enskilda moment, exempelvis ett tentasvar. Vet du inte vem examinatorn är kan du börja med att höra av dig till amanuensen på kursen. 

För att omprövningen ska göras krävs att betyget är uppenbart felaktigt. För att komma upp i den nivån bör du försöka hitta detaljerade skäl till varför du tycker att ditt betyg är felaktigt. Du kan exempelvis använda dig av tentakommentaren som publiceras och jämföra ditt tentasvar, eller försöka hitta saker i ditt PM där du tycker att du blivit felbedömnd. Ju fler saker som ligger till grund för ditt betyg, desto större är chansen att ditt betyg omprövas. 

Tycker du att det är svårt eller har problem med din omprövning kan du kontakta vår studiebevakare för mer information och hjälp. 

Kontaktuppgifter

Elias von Heijne
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig

Nyheter

Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Vingeveckan 2021
14 april 2021
Aprilstämma 2021
4 april 2021
Alla nyheter