Om kåren

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. JF har länge präglat det uppsaliensiska studentlivet. JF grundades redan 1844, är Nordens äldsta juridiska förening,  och även en av de äldsta studentorganisationerna i Uppsala – det är bara nationerna och Kuratorskonventet som är äldre! Mer om vår historia hittar du här.

Sedan 2016 är JF studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi har idag fler än 1500 medlemmar och det är finns ungefär 150 ämbeten fördelade på ungefär 100 engagerade. Vår verksamhet utgår från Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 3 i Uppsala. JF är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verksamhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta något som passar just dig.

Utbildningsrelaterad verksamhet

JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid fakulteten och representerar samtliga studenter och doktorander som studerar vid Juridiska fakulteten. Det innebär att det är till oss du ska vända dig till om du upplever något problem med din utbildning, har blivit illa behandlad av universitetet, har andra frågor eller idéer om saker som vi bör driva.

JF tillsätter även studentrepresentanter på universitetets lokala nivå, vilket är vid Juridiska fakulteten, och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Allt detta för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas. I början av varje termin anordnas Bokbytardagarna där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Vi anordnar även PM-stuga och tentastuga för termin 1 samt ett mentorskapsprogram där studenter på termin 1 kan få en mentor från en högre termin.

Studiesocial verksamhet

JF arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.

På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlemstidning som kommer ut några gånger per termin.

Kontakt med arbetslivet

En stor del av JF:s verksamhet är arbetet med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi har ett antal partners som vi samarbetar med, och under terminens gång anordnar vi olika föreläsningar och events med företag, myndigheter, organisationer och byråer.

Varje höst anordnar vi tillsammans med ELSA Uppsala dessutom Kontaktdagen, som är en arbetsmarknadsmässa för juridikstudenter.

Medlemskap

Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF. Ett medlemskap kostar 150 kr och sträcker sig över hela din studietid.

Kalender

Städdag
15 september 2019
Ämbetsmannautbildning + kickoff
21 september 2019
Stämma
22 september 2019
Alla evenemang

Nyheter

Kallelse till Septemberstämma
31 augusti 2019
Utlysning av lika villkorsmedel
12 augusti 2019
Samarbete med Mecenat
12 augusti 2019
Alla nyheter

Vill du veta mer? Kontakta

Frida Gommel
Frida Gommel
Ordförande samt Studiebevakare
Magnus Jansson
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande för Studierådet
Ludvig Borg
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Alice Rosenfeldt
Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Alexis Hekmatfar
Alexis Hekmatfar
Arbetsmarknadsansvarig
Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet