Om kåren

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. JF grundades 1844 och har sedan 2016 kårstatus.  JF är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Vi har idag fler än 1500 medlemmar och det är finns ungefär 150 ämbeten fördelade på ungefär 100 engagerade. Vår verksamhet utgår från Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 3 i Uppsala.

Vår verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verksamhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta något som passar just dig.

 

Utbildningsrelaterad verksamhet

JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid fakulteten och representerar samtliga studenter och doktorander som studerar vid Juridiska fakulteten. Det innebär att det är till oss du ska vända dig till om du upplever något problem med din utbildning, har blivit illa behandlad av universitetet, har andra frågor eller idéer om saker som vi bör driva.

JF tillsätter även studentrepresentanter på universitetets lokala nivå, vilket är vid Juridiska fakulteten, och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Allt detta för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas. I början av varje termin anordnas Bokbytardagarna där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Vi anordnar även PM-stuga och tentastuga för termin 1 samt ett mentorskapsprogram där studenter på termin 1 kan få en mentor från en högre termin.

Studiesocial verksamhet

JF arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.

På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlemstidning som kommer ut några gånger per termin.

Kontakt med arbetslivet

En stor del av JF:s verksamhet är arbetet med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi har ett antal partners som vi samarbetar med, och under terminens gång anordnar vi olika föreläsningar och events med företag, myndigheter, organisationer och byråer.

Varje höst anordnar vi tillsammans med ELSA Uppsala dessutom Kontaktdagen, som är en arbetsmarknadsmässa för juridikstudenter.

Medlemskap

Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF. Ett medlemskap kostar 150 kr och sträcker sig över hela din studietid.

Kalender

Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
26 oktober 2021
Alla evenemang

Nyheter

Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Vingeveckan 2021
14 april 2021
Alla nyheter

Vill du veta mer? Kontakta

Elias von Heijne
Elias von Heijne
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Tova Backman
Tova Backman
Kommunikationsansvarig
Shepal Omar
Shepal Omar
Ordförande för sociala utskottet