Medlemskap

Alla som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet kan bli medlem i Juridiska föreningen i Uppsala. Medlemskapet sträcker sig under hela studietiden och kostar 200 kr. Under mottagningen (recceveckan) kommer tillfälle att ges att skriva in sig i kåren.

Medlemskap löses under presidiets mottagningstider. Vid frågor kan du maila kårens vice ordförande (medlemsansvarige) på viceordf@jf-uppsala.se. Det går som huvudregel inte att skriva in sig eller lösa felaktiga kort utanför mottagningstiderna.

*P.g.a. hög arbetsbelastning kan det ta upp till fem (5) dagar innan du får svar på dina medlemsfrågor per e-post. Hör av dig i god tid!

Mottagningstider
Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3, 753 10 Uppsala.

Tisdag kl. 11-13.
Torsdag kl. 11-13.

Stödmedlemskap

Om du inte är student vid Juridiska fakulteten men vill stödja och i viss grad delta i kårens aktiviteter kan du ansöka om stödmedlemskap. Stödmedlemskap behöver lösas minst 24 timmar innan en tillställning eller då medlemskapet behöver styrkas och löses under ovan nämnda mottagningstider. Stödmedlemskap kostar 50 kr/termin.

För mer information kontakta

Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter