4 april 2021

Aprilstämma 2021

Den 25 april har Juridiska föreningen sin årliga vårstämma! Vill du vara med och utveckla studentlivet i Uppsala? Har du alltid varit intresserad av att engagera dig men aldrig försökt dig på? Kanske vill du knyta närmare kontakter med arbetslivet? Vill du vara med och påverka kårens framtid och rösta fram nästa styrelse?
Då ska du komma på Aprilstämman! Oavsett vad du är intresserad av finns det garanterat lediga uppdrag som passar just dig: studiebevakning, idrott, IT, gasqueanordnande – och mycket mer. Dessutom har vi lediga poster i vår styrelse. Kanske är du nästa recceförman HT21 – eller till och med vår nästa ordförande?
 
Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 14 april.
Ansökningar görs här: https://forms.gle/Ma5oyHA12FEsCmhh6
När? 25 april kl. 11
Var? Digitalt via Zoom. Föranmälan krävs och sker här: https://forms.gle/KxnN8fvWsv58AED26
FÖRANMÄLAN STÄNGER 18:00 LÖRDAGEN DEN 24 APRIL
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 april via sekr@jf-uppsala.se
 
Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här: https://forms.gle/CAsyvj3cf5JY9wvv7
 
Beskrivning av lysta ämbeten hittar du på https://jf-uppsala.se/dokument/ under styrdokument –> ämbetsbeskrivningar
 
Ämbetsperioden är HT21-VT22. Om ämbeten följs av en Asterix (*) är mandatperioden endast HT21. För de ämbeten som följs av en asterisk är ämbetsperioden ett halvår. För vice gasqueförman och biträdande layoutansvarig/chefredaktör blir du efter ett halvår gasqueförman eller layoutansvarig/chefredaktör.
Styrelsen
En (1) Ordförande för Juridiska föreningen
En (1) Vice ordförande*
En (1) Ordförande för studieutskottet
En (1) Sekreterare
En (1) Arbetsmarknadsansvarig
Sociala utskottet
En (1) Recceförman HT21
En (1) Vice recceförman HT21
Fem (5) Recceassistenter HT21
En (1) Recceförman VT22
En (1) Vice recceförman VT22
Fem (5) Recceassistenter VT22
Två (2) Gasqueassistenter
En (1) Vice internationell sekreterare
Tre (3) Internationella assistenter
En (1) Idrottsförman
En (1) Vice idrottsförman
En (1) Ensembleförman
En (1) Köksmästare tillika vice klubbmästare
Sexton (16) Klubbverkare
Tjugo (20) Caféverkare
Studieutskottet
Två (2) Vice ordförande för studierådet
Tolv (12) Ledamöter av studierådet
En (1) Sammankallande för studieförbättrandegruppen
Åtta (8) Ledamöter av studieförbättrandegruppen
Kommunikationsutskottet
En (1) Poddmästare
En (1) Biträdande chefredaktör* (övergår till chefredaktör efter en termin)
En (1) Layoutansvarig
En (1) Biträdande layoutansvarig* (övergår till layoutansvarig efter en termin)
En (1) Skribent
En (1) Merchandiseansvarig
En (1) Fotograf
Två (2) Filmansvariga
Arbetsmarknadsutskottet
Två (2) Vice arbetsmarknadsansvariga
Sju (7) Arbetsmarknadsassistenter
Tre (3) SJM-ansvariga
Administrativa utskottet
En (1) IT-ansvarig
En (1) Arkivarie
En (1) Ledamot av stipendienämnden
Ej utskottsbundna ämbeten
En (1) JoM-förman
Tre (3) JoM-assistenter

Kontakta oss

Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig