Hemsidan är på G igen!

Efter att till stor del ha legat nere under tidig vårtermin är hemsidan äntligen på G igen! Hurra, säger vi! Hoppas att ni vill ta del av allt som händer i föreningen här!

Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Shepal Omar
Arbetsmarknadsansvarig
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud