12 juni 2018

Information från Uppsala universitet om nya LADOK

Under vecka 40 höstterminen 2018 kommer studiedokumentationssystemet vid Universitetet “Uppdok” ersättas av nya Ladok. Det är ett nationellt system för studiedokumentation som kommer att införas vid nästan alla lärosäten i Sverige. Under en tid kommer detta påverka alla studenter, exempelvis om man ska registrera sig på en kurs eller ansöka om examen. Exakt hur det påverkar dig kan du läsa här.

Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Shepal Omar
Arbetsmarknadsansvarig
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud