21 januari 2018

Juridiska föreningen kallar till februaristämma

Den 11 februari 2018 kl. 12-18 i Brusewitzsalen, Gamla torget.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 2 februari. Ansökningar görs här http://bit.ly/jfstämma_feb18.

Lysta poster

Valberedningen:
Tre (3) Ledamöter av valberedningen

Arbetsmarknadsutskottet:
En (1) vice arbetsmarknadsansvarig

Administrativa utskottet:
En (1) Projektledare för Juristjouren

Kommunikationsutskottet:
En (1) PR-förman
Tre (3) PR-assistenter
En (1) Poddmästare
En (1) Merchandiseförman
En (1) Biträdande layoutansvarig för Press Judicata
En (1) Filmansvarig

Sociala utskottet:
En (1) Köksmästare
En (1) Pubmästare
En (1) Eventmästare
En (1) Husmästare
En (1) Gasqueassistent
En (1) Idrottsförman
En (1) Vice idrottsförman
Sex (6) Klubbverkare

Studierådet:
En (1) Ledamot av studierådet
En (1) Ledamot av studieförbättrandegruppen med ansvar för studieförbättring