3 september 2018

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma

Juridiska föreningen kallar till septemebrstämma den 24 september 2018 kl. 17.00 i Brusewitzsalen, Gamla torget.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 17 september. Ansökningar görs här: http://bit.ly/jfsök_sep18

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här!bit.ly/jfrekommendera_sep18

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Lysta poster

Ämbetsperioden är HT18-VT19 för alla ämbeten förutom dem som följs av en asterisk (*).
För de ämbeten som följs av en asterisk är ämbetsperioden endast HT18.

Studierådet
Tre (3) ledamöter i den studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet
En (1) klubbmästare
En (1) köksmästare
Sjutton (17) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman
En (1) gasqueassistent
En (1) recceförman VT19
En (1) vice recceförman VT19

Fyra (4) recceassistenter VT19

Arbetsmarknadsutskottet
En (1) ansvarig för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Administrativa utskottet

En (1) vice IT-förman*

Kommunikationsutskottet
En (1) vice PR-förman
En (1) biträdande chefredaktör för Press Judicata

En (1) layoutansvarig för Press Judicata*
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata

Två (2) fotografer*

Icke utskottsbunden verksamhet

Två (2) JoM-assistenter