Juridiska föreningen i Uppsala kallar till Aprilstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till aprilstämma. Den 22 april 2018 kl. 14:00 i Brusewitzsalen, Gamla torget.

UPPDATERING 15/4: Handlingar för stämman
Finns nu ute under Dokument längst ner på sidan.

UPPDATERING: Nomineringar
Finns nu ute under Dokument längst ner på sidan.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 30 mars. Ansökningar görs här http://bit.ly/jfstämma_apr18.

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här! http://bit.ly/jfrekommendera_apr18

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Lysta poster
Styrelsen:
En (1) ordförande
En (1) ordförande för studierådet
En (1) arbetsmarknadsansvarig
En (1) sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet

Studierådet:
En (1) vice ordförande för studierådet
Tolv (12) ledamöter i studierådet
Tre (3) ledamöter i studieförbättrandegruppen
Två (2) ansvariga för uppstartsprogrammet

Sociala utskottet:
En (1) klubbmästare
En (1) pubmästare tillika vice klubbmästare[1]
En (1) köksmästare tillika vice klubbmästare
En (1) eventmästare tillika vice klubbmästare[2]
Trettio (30) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman[3]
Tre (3) gasqueassistenter
En (1) recceförman VT19
En (1) vice recceförman VT19
Fyra (4) recceassistenter VT19
En (1) idrottsförman
En (1) vice idrottsförman
En (1) ansvarig för Juridiska föreningens vokalensemble

Arbetsmarknadsutskottet:
Två (2) vice arbetsmarknadsansvariga
Sex (6) arbetsmarknadsassistenter
En (1) sponsoransvarig
Två (2) ansvariga för Svenskt Juridisk Mästerskap (SJM)

Administrativa utskottet:
En (1) ansvarig för Juristjouren

Kommunikationsutskottet:
En (1) vice PR-förman
En (1) PR-assistent
En (1) biträdande chefredaktör för Press
En (1) biträdande layoutansvarig

Icke utskottsbunden verksamhet:
En (1) Jämlikhet och mångfaldsförman (JOM)
Tre (3) Jämlikhet och mångfaldsassistenter (JOM)

[1] Väljs för perioden juli-december, sedan den ordinarie ämbetsperioden har förändrats från juli-juni till jan-dec

[2] Väljs för perioden juli-december, sedan den ordinarie ämbetsperioden har förändrats från juli-juni till jan-dec.

[3] Ämbetsperioden är en termin som vice gasqueförman och sedan automatiskt en termin som gasqueförman.   

För mer information kontakta

Dokumentarkiv