27 september 2018

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 10:e oktober via mail:

valberedning@jf-uppsala.se

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här:

http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Lysta poster:

Studierådet

En (1) ledamot i den studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet

En (1) eventmästare
Tio (10) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman
En (1) recceförman VT19 Tre (3) recceassistenter VT19

Arbetsmarknadsutskottet

En (1) arbetsmarknadsassistent
En (1) ansvarig för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet

En (1) vice PR-förman
Två (2) PR-assistenter
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata

Shepal Omar
Shepal Omar
Ordförande för sociala utskottet
Elias von Heijne
Elias von Heijne
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Tova Backman
Tova Backman
Kommunikationsansvarig
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Maja Elken
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Herman Wedel
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Alva Johansen
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Nelly Steen
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
Sergio Ayoub
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Anna von Fircks
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Philip Hasler