27 september 2018

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 10:e oktober via mail:

valberedning@jf-uppsala.se

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här:

http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Lysta poster:

Studierådet

En (1) ledamot i den studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet

En (1) eventmästare
Tio (10) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman
En (1) recceförman VT19 Tre (3) recceassistenter VT19

Arbetsmarknadsutskottet

En (1) arbetsmarknadsassistent
En (1) ansvarig för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet

En (1) vice PR-förman
Två (2) PR-assistenter
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata

Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Shepal Omar
Arbetsmarknadsansvarig
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud