29 augusti 2021

Kallelse till extrastämma den 19/9-21

Den 19 september kl. 11:15 har Juridiska Föreningen extrainsatt stämma. Stämman kommer att hållas över Zoom. Föranmälan krävs för deltagande.

Ansökningar görs här: TBA
Rekommendera någon här: TBA
Handlingar finns här: TBA

Föranmälan till stämman görs genom att skicka ett foto på sig själv, sitt ID-kort och sitt nations- och kårkort (där det fördelaktligen bör stå “Juridiska Föreningen”) till viceordf@jf-uppsala.se senast dagen innan stämman.

Följande ämbeten utlyses

En (1) ekonomiassistent HT21
En (1) fotograf HT21
Två (2) filmansvariga HT21
En (1) IT-Ansvarig HT21
En (1) recentiorsförman VT22
Tre (3) recentiorsassistenter VT22
En (1) gasqueförman HT21
En (1) vice gasqueförman HT21*
En (1) gasqueassistent HT21
En (1) köksmästare HT21-VT22
Tre (3) ledamöter av studierådet HT21-VT22
Två (2) ledamöter av studieförbättrande HT21-VT22
Elva (11) Caféverkare HT21-VT22

* Övergår till gasqueförman VT22
Ämbetsbeskrivningar finns bland mapparna på https://jf-uppsala.se/dokument/

Kontaktpersoner

Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Alva Johansen
Alva Johansen
Ordförande
Emmy Dahlin
Emmy Dahlin
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet