31 augusti 2019

Kallelse till Septemberstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till septemberstämma!

Sök ett ämbete eller kom förbi och prata med befintliga ämbetsmän samtidigt som du tar en kopp kaffe.
Septemberstämman kommer hållas den 21 september 2019 kl. 10:00 i Lewinsalen, Gamla torget.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 12 september. Ansökningar görs här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0Hi61PvrB9ZLc9hqhPS9AXikfFusVdaJBFbmdTEHZj_LyA/viewform

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu8gzA7eW2vvL-GvBiIk8bYh4mIv975g2chJqQbqsdy7UW1Q/viewform

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du under dokument – stämmor – stämmohandlingar – 2019 – september. 

Lysta poster
Ämbetsperioden är HT19-VT20 för alla ämbeten förutom dem som följs av en asterisk (*).
För de ämbeten som följs av en asterisk är ämbetsperioden endast HT19.

Studieutskottet
En (1) sammankallande för studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet
En (1) internationell assistent*
En (1) spexförman*
En (1) spexassistent*
Sex (6) klubbverkare

Administrativa utskottet
En (1) bokmästare*

Kommunikationsutskottet
En (1) PR-assistent*

Icke utskottsbunden verksamhet
En (1) ledamot av valberedningen*