16 november 2017

#Medvilkenrätt

I en av SvD publicerad artikel framgår det att över 4400 jurister och blivande jurister skrivit under upproret #medvilkenrätt. Upproret berör de allvarliga jämställdhetsproblemen som idag förekommer inom juristbranschen. Upproret är för många ett uppvaknande, en påminnelse och ett uppdagande för hur branschen ser ut idag.  Juridiska föreningen i Uppsala tar på alla sätt och vis avstånd från allt sådant beteende. Vi accepterar inte förtryck, kränkningar, övergrepp, diskriminering eller liknande beteende, varken inom vår kår eller ute i samhället.

Vi strävar efter att det samhället som många av oss studenter ska ut och arbeta i ska vara jämställt och framför allt arbetar vi för att studenters utbildning ska präglas av öppenhet, jämställdhet och respekt för andra människor oavsett kön. Juridiska föreningen i Uppsala arbetar utefter en jämlikhetspolicy internt i kåren och följer universitetets riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling.

Har du någon gång under dina juridikstudier, eller känner du någon som under sina juridikstudier i Uppsala, blivit utsatt för ett övergrepp, kränkning eller liknande? Hör av dig. Det går bra att antingen maila kårens ordförande tillika studiebevakare eller fylla i vårt anonyma formulär som går att hitta här. Självklart behandlas alla uppgifter som vi får in med sekretess – allt för din trygghet.

För mer information, eller om du har frågor, kontakta