30 juni 2017

Ny hemsida!

Juridiska föreningen i Uppsala har äntligen en ny hemsida! Den gamla hemsidan har länge begränsat kåren. I och med den nya hemsidan har kåren en ny utgångspunkt för att samla all information du som medlem, eller icke-medlem, behöver. Här kommer du att kunna hitta allt från från dokument till hjälp med utbildningen till kalender och jobb – på ett enkelt och överskådligt sätt.

Arbetet med hemsidan började efter att en offert från Webbgaraget antogs på novemberstämman 2016, vilket gav styrelsen mandat att ingå i avtalet. Den gamla hemsidan har länge ansetts vara en begräsning för kåren, men styrelsen ansåg att den måste uppdateras efter att kåren erhöll sin kårstatus. Detta för att du som medlem ska kunna få så bra hjälp från oss som möjligt, förhoppningsvis gärna genom informationen och dokumenten som finns här på hemsidan! 

Vidare har kåren nu en tydlig och överskådlig kalender, där du kommer att kunna hitta alla evenemang som kåren arrangerar samlat, med information för varje evenmang som arrangeras.

Styrelsen är väldigt nöjd med den nya hemsidan, och hoppas att du som medlem också är det. Om du stöter på några problem eller har frågor kring hemsidan är du välkommen att kontakta oss!

Vi vill även meddela att hemsidan fortfarande är under uppbyggnad, vilket innebär att det fortfarande saknas material och liknande.