27 mars 2018

PM-kväll för T1

Studierådet hälsar alla T1:or välkomna till terminens PM-kväll (f.d. PM-stuga), den 10 april kl. 17:30 i Brusewitzsalen, Gamla torget 6!

Vad är PM-kvällen?
PM-kvällen är till för att lugna nerver samt ge råd och tips inför PM-skrivandet på T1. Den första timmen kommer det hållas en föreläsning om PM-skrivande av professor Torbjörn Ingvarsson (se mer nedan). Därefter kommer medlemmar av studierådet att stanna kvar för att svara på frågor och ge ytterligare tips för skrivandet.

Vi bjuder på fika!

Om föreläsningen:
Torbjörn Ingvarsson är professor i Civilrätt och undervisar på termin 2, 5 och på fördjupningskurser här på Uppsala universitet. Han är bland juriststudenterna en mycket uppskattad föreläsare och antogs år 2013 som juridiska fakultetens första excellenta lärare. Torbjörn har även ett gediget intresse för skriftlig färdighetsträning. Han kommer under PM-kvällen att ge en föreläsning om hur du som student kan utveckla din förmåga att skriva juridiska texter. Föreläsningen kommer huvudsakligen behandla följande ämnen:
– Juridiskt språkbruk
– Effektiv skrivprocess
– Materiell ämnesbehandling/analys

Nytt för denna termin är att vi nu tar emot frågor om PM-skrivande på mail innan och under PM-kvällen på studieforbattring@jf-uppsala.se som vi ska göra vårt bästa för att besvara. Självklart går det utmärkt att fråga anonymt. Studierådet består av studenter på flera terminer och har därför erfarenheter av PM-skrivande på större delen av programmet. Vi kommer dock inte ha möjlighet att svara på frågor om det materiella/rättsliga innehållet, utan istället ge tips utifrån egna erfarenheter. Efter förmåga kan vi också försöka svara på frågor om språk, formalia och disposition, men ha i åtanke att vi inte är experter utan endast studenter. Självklart går det också bra att ställa frågor på plats!

 Har du övriga frågor kan du maila till studierådets vice ordförande Olivia Möller på viceordf.stud@jf-uppsala.se