14 februari 2018

Temadag med Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten bjuder in till en temadag med fokus på bemötande och lika villkor. Det kan röra allt ifrån hur vi skapar ett inbjudande och inkluderande samtalsklimat i seminariegrupper och på högre seminarier till diskussioner om lika villkor och relevanta rättsliga regleringar, vad som kan göras konkret för att förbättra bemötandet i skilda sammanhang (studenter – lärare/anställda, anställda – anställda, inklusive doktorander, studenter – studenter) och olika roller i hanteringen när något blivit fel.

Det finns begränsat antal studentplatser, kontakta Caroline Edwall nedan. 

Datum: 13 mars

Tid: 9.15-14. 

 

Är du intresserad av att delta? Kontakta