Torbjörn Ingvarsson – Årets lärare 2018

I syfte att lyfta fram duktiga lärare, främja god kvalitet på vår utbildning och även uppmärksamma lärarens viktiga roll i formandet av framtidens jurister delar Juridiska föreningen, genom Studierådet, varje år ut hedersutmärkelsen Årets lärare. I år har vi glädjen att meddela att Torbjörn Ingvarsson har blivit utnämnd till årets lärare på juristprogrammet 2018! Beslutet baserades dels på att Torbjörn fått flest nomineringar i juriststudenternas omröstning, dels på grundval av studenternas motiveringar.

Juridiska Studierådets foto.

Motiveringar i urval: 

“Torbjörn engagerar i diskussion och inkluderar hela gruppen. Extremt intresserad av det han lär ut vilket smittar av sig.”

“Han gör alla ämnen, även de torraste och tråkigaste, livliga och intressanta.”

“Han får SkbrL att framstå som en diamant.”

Stort grattis Torbjörn och tack för ditt engagemang i juridiken, utbildningen och studenterna!

Alice Rosenfeldt
Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Shepal Omar
Arbetsmarknadsansvarig
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Ludvig Borg
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T1 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud