25 april 2018

Valmöte – bli studentrepresentant

Den 14:e maj anordnar Uppsalas sex studentkårer ett gemensamt Valmöte där kårerna gemensamt tillsätter centrala studentrepresentanter vid Uppsala universitet för perioden HT18-VT19.

Ett centralt studentrepresentantuppdrag är ett uppdrag i ett råd eller organ där frågorna som behandlas berör studenter vid hela universitetet och posterna tillsätts därför av samtliga kårer tillsammans. 

Vem kan söka? 
Alla som är studenter vid Uppsala universitet kan söka ett centralt studentrepresentantuppdrag. Vi söker dig som är intresserad av arbeta med centrala frågor inom något utav de olika råden, som vågar ifrågasätta och som gillar att göra sin och andra studenters röster hörda.

Hur söker jag?
Du skickar in ett mail till val.karsamverkan@gmail.com där du specificerar ditt namn och vilken post du söker. Därefter bjuds du in att kandidera på valmötet. Skicka in din ansökan senast den 7:e maj.

Vilka poster kan jag söka?
Följande centrala studentrepresentantuppdrag är möjliga att söka för perioden HT18-VT19. Samtliga uppdrag ger preimiering vid ansökan om utbytesstudier via Internationella kansliet.

Disciplinnämnden (2 studentrepresentanter)

Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (2 studentrepresentanter)

Kvalitetsrådet (1 studentrepresentant)

Stipendienämnden (2 studentrepresentanter)

Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)

Biblioteksnämnden (1 studentrepresentant)

Rådet för lika villkor (2 studentrepresentanter)

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (2 studentrepresentanter)

Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
– Styrgruppen (1 studentrepresentant)
– Beredande gruppen (1 studentrepresentant)

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)

Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)

Centrum för forskning om funktionshinder (1 studentrepresentant)

Samverkansrådet (1 studentrepresentant)

Styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier (2 studentrepresentanter)

Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik (2 studentrepresentanter)

Styrelsen för centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)

Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)

Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)

U4-koordinator (1 studentrepresentant)

Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)

Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)

Hållbarhetsrådet (1 studentrepresentant)

Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)

Styrelsen för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)

Mer information om uppdragen finns här.

Ta chansen att söka, göra din och andra studenters röster hörda och påverka utbildningen vid Uppsala universitet!

Varmt välkomna!

Frågor? Kontakta