Våra nyheter

6 april 2019

Kallelse till Aprilstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till aprilstämma Den 27 april 2019 kl. 10:15 i Brusewitzsalen, Gamla Torget.   Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast söndag 14 april.   Ansökningar görs här: https://forms.gle/yuxeQAhQMLEVZJSJA   Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här: https://forms.gle/6X8PM9QWhmdvq3FJ6 Beskrivning av lysta […]

25 mars 2019

Hemsidan är på G igen!

Efter att till stor del ha legat nere under tidig vårtermin är hemsidan äntligen på G igen! Hurra, säger vi! Hoppas att ni vill ta del av allt som händer i föreningen här!

10 december 2018

Sök vakanta poster!

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen via mail: valberedning@jf-uppsala.se. Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar Skicka in din ansökan senast 14 december! Lysta poster: Styrelsen En (1) vice ordförande Valberedningen Två (2) ledamöter av Valberedningen Studierådet En (1) ansvarig för Uppstartsprogrammet Sociala utskottet Åtta (8) klubbverkareEn (1) vice gasqueförmanEn (1) vice internationell sekreterare […]

8 november 2018

Intervju med avgående styrelsemedlemmar

  Är du nyfiken på hur det är att sitta i styrelsen i en studentkår i Sveriges bästa studentstad (sorry, not sorry Lund)? Då har du kommit rätt, här berättar vice ordförande, kommunikationsansvarig och ordförande för sociala utskottet om hur allt började, och om hur det har varit att sitta i styrelsen.  Vice ordförande – Andreas […]

4 november 2018

Juridiska föreningen kallar till novemberstämma

Den 25 november 2018 kl. 13:00 i Brusewitzsalen, Gamla torget. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 november via sekr@jf-uppsala.se Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 14 november. Ansökningar görs här: bit.ly/jfsök_ht18 Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här! bit.ly/jfrekommendera_ht18 Beskrivning av lysta ämbeten […]

27 september 2018

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 10:e oktober via mail: valberedning@jf-uppsala.se Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar Lysta poster: Studierådet En (1) ledamot i den studieförbättrande gruppen Sociala utskottet En (1) eventmästareTio (10) klubbverkareEn (1) vice gasqueförmanEn (1) recceförman VT19 Tre (3) recceassistenter VT19 Arbetsmarknadsutskottet En (1) arbetsmarknadsassistentEn (1) ansvarig […]

3 september 2018

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma

Juridiska föreningen kallar till septemebrstämma den 24 september 2018 kl. 17.00 i Brusewitzsalen, Gamla torget. Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 17 september. Ansökningar görs här: http://bit.ly/jfsök_sep18 Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här!bit.ly/jfrekommendera_sep18 Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar Lysta poster Ämbetsperioden […]

12 juni 2018

Information från Uppsala universitet om nya LADOK

Under vecka 40 höstterminen 2018 kommer studiedokumentationssystemet vid Universitetet “Uppdok” ersättas av nya Ladok. Det är ett nationellt system för studiedokumentation som kommer att införas vid nästan alla lärosäten i Sverige. Under en tid kommer detta påverka alla studenter, exempelvis om man ska registrera sig på en kurs eller ansöka om examen. Exakt hur det […]

23 maj 2018

Torbjörn Ingvarsson – Årets lärare 2018

I syfte att lyfta fram duktiga lärare, främja god kvalitet på vår utbildning och även uppmärksamma lärarens viktiga roll i formandet av framtidens jurister delar Juridiska föreningen, genom Studierådet, varje år ut hedersutmärkelsen Årets lärare. I år har vi glädjen att meddela att Torbjörn Ingvarsson har blivit utnämnd till årets lärare på juristprogrammet 2018! Beslutet […]

Kalender

Recceveckan / mottagningen
24 augusti 2021
Alla evenemang

Nyheter

Vingeveckan 2021
14 april 2021
Aprilstämma 2021
4 april 2021
Föreläsningsserie: Hållbar studiemiljö och psykisk hälsa
3 oktober 2020
Alla nyheter