JURIDISKA FÖRENINGEN

Praktik på Deloittes skatteavdelningen i Stockholm hösten 2024