Juridiska Föreningen

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) har länge präglat det uppsaliensiska studentlivet. Föreningen har sina rötter i tidigt 1700-tal och grundades officiellt 1844, vilket gör föreningen till Nordens äldsta juristförening och även en av de äldsta studentorganisationerna i Uppsala – det är bara nationerna som är äldre! Sedan 2016 är föreningen studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Juridiska Föreningens verksamhet och funktion har utvecklats genom åren. I början behandlades ämnen såsom kommande lagstiftning och rättsfall av våra medlemmar. De flesta medlemmar var på den tiden professorer med anställning vid Juridiska fakulteten, och alltså inte studenter som det är idag. Föreningens verksamhet utökades under 1800-talets mitt genom kompendiumförsäljning. Det var kompendiumförsäljningen som låg till grund för Iustus Förlag (ett av Sveriges äldsta), som föreningen grundade, och som idag drivs självständigt. Under åren har studenterna fått allt större inflytande över organisationen, och i slutet av 1900-talet var första gången som det var en student som valdes till Juridiska Föreningens ordförande. Det var startskottet för hur föreningen ser ut idag  – en organisation av studenter för studenter.

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter