Har du problem med din utbildning?

Fallverksamheten innebär att vi hjälper studenter om problem i studierna uppstått. Det kan exempelvis vara felbedömning av olika examinationer, mobbing, trakasserier, undervisningsproblematik och mycket mer. Inga fall är för små eller för stora och vi gör allt för att hjälpa till.

Kontakt

Det finns flera möjligheter att kontakta oss om du behöver hjälp. Först och främst kan du på grundutbildningen vända dig direkt till ditt terminsskyddsombud. Ifall du läser en fördjupningskurs eller annan utbildning vid Juridiska fakulteten vänder du dig till vår studiebevakare. Du kan även använda dig av formuläret nedan, där du har möjlighet att vara anonym. Observera att möjligheterna för oss att hjälpa dig om du vill vara anonym blir begränsade. Det innebär däremot inte att vi inte kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig ändå!

Sekretess

Alla inom kåren som arbetar med fallverksamhet har skrivit under ett sekretessavtal. Det innebär att all information som inkommer till oss om ditt fall är i tryggt förvar och inte kommer spridas vidare. Detta inkluderar alltifrån ditt namn, information om ditt fall, lärares/personals namn och liknande. 

Student- och doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta student-och doktorandombuden. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Ombuden hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:
– Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/doktorand och
Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
– Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
– Hjälpa till med klagomål.
– Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden
och att dina rättigheter skyddas.

Ombuden kan inte:
– Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och
riktlinjer.
– Bestämma i ärendet.
– Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
– Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:
Mail: ombud@us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32 eller 018 – 480 31 10
För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.

  • Frivilligt
  • Frivilligt. Fyll i e-postadress om du vill bli kontaktad av vår studiebevakare

För mer information, kontakta

T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Jonatan Skagerberg
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Johan Håård
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Kamila Mazurkiewicz
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Sofia Stigson
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
Herman Wedel
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Irma Flores
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Simon Jonsson

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter