Juridiska föreningen utlyser 2019 års stipendium!

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen eller tidigare medlem som tagit juristexamen. Tidigare medlem får dock inte ha tagit examen tidigare än 2017-01-01.

2019 kommer fem stipendier á 10 000 kronor att delas ut.

Ansökan görs digitalt via mail till stipendium@jf-uppsala.se senast den 31 mars 2019.

För att ansökan ska betraktas som komplett ska följande handlingar bifogas:
Ifylld och underskriven ansökningsblankett
– Betyg från juristprogrammet.
(Valfritt) Betyg från andra akademiska studier som sökande önskar åberopa.

Observera att icke-kompletta ansökningar ej kommer att behandlas.