Juridiska föreningens stipendium

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen eller tidigare medlem som tagit juristexamen. Tidigare medlem får dock inte ha tagit examen tidigare än två år innan stipendiet lyses..

Just nu finns inga stipendier att söka. Håll utkik nästa vår!